Uppfödarregistret under omarbetning

Uppdatering 171226: vi har publicerat en uppfödarregister för uppfödare som är medlemmar i NERK.

Se över om du finns med och/eller om dina uppgifter är aktuella. Eventuella tillägg/ändringar gör du på angivet formulär på sidan för uppfödarregistret.

Uppfödaregistret kommer inte vara tillgängligt under en tid vare sig för sökning eller uppdatering. Vi kommer att flytta hemsidan till ett annat webbhotell och måste snickra om tekniken bakom kulisserna först innan det kan fungera igen.

Lämna ett svar