Bli medlem nu och få 2020 på köpet!

Bli medlem i Nerikes kattklubb (NERK)!

Du som betalar in din medlemsavgift mellan 191001-191231 blir medlem under hela 2020. Se längre ner vilka medlemsförmåner du får som medlem i NERK!

Huvudmedlem 375 kr

Familjemedlem 75 kr (person tillhörande huvudmedlems hushåll)

Medlemsavgiften betalar du via:

Swish 1232184968 eller bankgiro 179-7059.

Här fyller du i dina uppgifter: https://ww2.nerk.se/blogg/bli-medlem/

VIKTIGT!

För att kassören ska kunna matcha din betalning mot dina uppgifter, märk din betalning med ditt namn.

Välkommen som medlem!

www.nerk.se

* Medlemsförmåner i form av rabatter, exempelvis får du tio procents rabatt på din katts försäkring i Agria.

* Fullvärdigt medlemskap med rösträtt på Nerikes Kattklubbs årsmöte.

* Du får vår klubbtidning ”Kattögat” och du får även förbundstidningen ”Våra Katter”.

* Du får möjlighet att medverka vid alla kurser och aktiviteter som anordnas i klubben och i förbundet.

* Medlemskapet ger Dig möjlighet att ställa ut din/dina katter, både raskatter och/eller huskatter.

* Som uppfödare eller avelsintresserad kan du registrera stamnamn och raskattkullar.

* Du får även annonsera din uppfödning på vår hemsida och på raskatter.com

* Nerk ingår även i KLISA som är ett samarbete över klubbgränserna med ett antal andra klubbar vilket ger möjlighet till fler aktiviteter.

Lämna ett svar