Remiss – tyck till om SVERAKs fodervärdsavtal

Lämna dina synpunkter till Nerikes Kattklubb senast 5 december på e-post: caroline.tyresgard@nerk.se

Utkast till reviderat fodervärdsavtal. (pdf-fil som öppnas i nytt fönster)

Sedan årsmötet 2019 har SVERAKs arbetsgrupp för översyn av nuvarande avtal genomfört ett flertal möten samt även gjort en förenklad enkät för att inhämta synpunkter från enskilda medlemmar. SVERAKs arbetsgrupp har utifrån sina möten nu tagit fram ett utkast till reviderat fodervärdsavtal. SVERAKs styrelse vill få in officiella synpunkter från samtliga klubbar.

Den relativt korta svarstiden beror på att arbetsgruppen och sedan SVERAKs styrelse behöver hinna med att ta fram ett slutligt förslag innan utskicket till årsmötet i slutet av januari. Läs igenom utkastet och skicka in era synpunkter till Nerikes Kattklubb senast 5 december så vi hinner sammanställa svaren och skicka in till SVERAK.

/Caroline Tyresgård, NERK 

Lämna ett svar