Krav på ID-märkning och ID-registrering

Riksdagen fattade idag ett historiskt beslut och klubbade igenom kravet på ID-märkning och ID-registrering av alla katter!

Kattförbundet SVERAK har, sedan förbundet bildades 1955, på olika sätt arbetat för att stärka kattens status i samhället – och sedan länge har förbundet ansett att ID-märkning är ett av dessa sätt.
Målet att alla katter ska vara ID-märkta och ID-registrerade känns tack vare Riksdagens beslut nåbart inom en snar framtid.
Kravet på ID-märkning och ID-registrering av katter kommer att gälla från den 1 januari 2023.

Här kan du läsa mer:
Märkning och registrering av katter Miljö- och jordbruksutskottets Betänkande 2021/22:MJU13 – Riksdagen

Lämna ett svar