Agria

Som medlem i en SVERAK-ansluten klubb får du 10 procents rabatt på kattförsäkringar i Agria. Kontakta ditt eget ombud eller hitta ett ombud på Agrias hemsida.

För att få rabatten behöver du uppge ditt medlemsnummer som står på baksidan av SVERAKs förbundstidning ”Våra katter”. Hittar du inte tidningen, kan du logga in sverak.se/minasidor du finner ditt medlemsnummer under ”min sida”. Har du inte möjlighet till det kan du även kontakta vår kontakta vår kassör.