Kattkullregistrering

Barbro Åberg

Säby Nyckelbacken 241

732 94 Arboga

070-66 41 144

barbro.aberg@nerk.se

Information från Avelssekreteraren

Hej alla medlemmar

Från den 1 april 2016 är det till mig ni skickar era papper när ni ska registrera en kull.

För att allt ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att alla papper och ev. intyg är i ordning och korrekt ifyllt.

Betalningen ska vara gjord och kvitto på betalningen måste bifogas registreringshandlingarna.

Ofullständiga ansökningar kommer att returneras för komplettering, så är du osäker på något är det bättre du hör av dig innan du skickar in registreringen. Enklast gör du det genom att maila din fråga till mig på E-postadress barbro.aberg@nerk.se

Vill du hellre ringa går det bra på kvällstid efter kl.19.00, tel 070 6641144

Nedan ser du en sammanställning vad som krävs och vad du bör tänka på. Mer detaljerad information hittar du på SVERAKs hemsida, ”latkatt för uppfödare”

http:/www.sverak.se/klubbmedlem/uppfodning/registrering-kattkull/

Välkommen med din ansökan

Hälsningar Barbro

Kattungeregistrering

Vad är det som ska skickas in till avelssekreteraren?

Registreringsanmälan i två exemplar; antingen ett original och en kopia, eller två påskrivna original.

Eftersom kopiatorerna numera är så bra kan det vara svårt att se vad som är kopia, märk därför ev. kopia så slipper det bli fördröjning i registreringen.

En kvittokopia på betald registreringsavgift. (1 exemplar)

De eventuella intyg som behövs (1 exemplar)

Missa inte att på registreringsanmälan fylla i

Hankattägarens namn, både namnförtydligande och underskrift krävs.

Parningsdatum och födelsedatum

Vitfläcks-graden på avkommorna

Ögonfärgen på avkommorna (Vid höggradig vitfläck (01, 02)

Bra att veta vid registrering av kull.

Du som honkattsägare och tillika uppfödare måste ha ett huvudmedlemskap i klubben och din honkatt måste vara registrerad i SVERAK

Är hankattens ägare SVERAK-ansluten måste hankatten även vara registrerad i SVERAK, använder du annan hane är det din skyldighet att kontrollera att hankattens stamtavla medger registrering av avkomma hos SVERAK.

Maximalt en kull får registreras av enskild person utan stamnamn.

Hela kullen måste registreras samtidigt.

Om kullen är äldre än tre månader utgår dubbel registreringsavgift, de måste dock vara registrerade innan 10 månaders ålder.

En honkatt får inte ha mer än tre kullar inom en 24-månaders period.

Honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång, får fortsättningsvis inte användas i avel

Om man är flera som innehar samma stamnamn så är det huvudinnehavaren av stamnamnet som ska underteckna registreringsanmälan

Katter som inte tidigare har avkommor registrerade efter sig i SVERAK måste även ha följande godkända intyg.

Veterinärintyg som visar att katten inte har eller visar tecken på att ha haft navelbråck (nua).

Veterinärintyg som visar att hankatten har normala testiklar (normtest), tidigast utfärdat då hankatten är 6 månader.

Intyg som visar att katten är ID-märkt (gäller ej hanar som inte är registrerade i FIFe)

Veterinärintyg som visar att vit katt (EMS-kod: w) är hörande.

Avelsgodkännande av katt som är registrerad i RIEX.