Stamtavlerekvisitioner

Betalning ska ske i förskott till SVERAKs bankgiro 630-2962. Ange tydligt vad betalningen avser.

Registrering – kull max 3 månader

Diplomerad uppfödare: 200 kr per katt

Ej diplomerad uppfödare: 300 kr per katt

Registrering – kull äldre än 3 månader

600 kr per katt

Färgnumren ska vara efter EMS-systemet, t ex PER a. Glöm inte ögonfärg för höggradigt vita katter (01, 02).

Kopia på inbetalningen där datum för inbetalningen framgår, ska bifogas rekvisitionen. Om ingen tidigare kull finns registrerad efter hanen/honan ska kopia på att katten inte har eller har haft navelbråck, id-intyg samt för hanar även testikelintyg bifogas.

Har föräldrarna någon titel? Medsänd i så fall kopia på bedömningssedeln där titeln finns påskriven. Rekvisitionen skickas in i två exemplar.