åretskattBIS

Birma sällskapet logga_utan_bakgrund

Anmälan till tävling om årets katt i Birmasällskapet

  1. Har din katt tävlat i flera grupper (exempelvis senior och kastrat, ungdjur/junior och vuxen osv), skicka in ett webbformulär per grupp.
  2. Tävlingar i SVERAK kontrolleras mot SVERAKs resultatlistor varför du inte behöver skicka in bedömningssedlar. Har d tävlat i en annan organisation gäller samma som för punkt nr 2.
  3. Tävlingar utomlands, fota din bedömningssedel och maila till poängmottagaren alternativt ta en print på resultatlistan om det finns någon online.

[contact-form subject=”BIS resultat till tävlingen årets katt”][contact-field label=”Välj tävlingsgrupp” type=”select” options=”– Välj grupp –,Ungdjur/junior (4-10 mån),Vuxen (fertila 10 mån och uppåt),Kastrat (10 mån och uppåt),Senior (7-10 år),Veteran (10 år och uppåt)” required=”1″ /][contact-field label=”Registreringsnummer” type=”text” required=”1″ /][contact-field label=”Kattens namn” type=”text” required=”1″ /][contact-field label=”Kattens färg” type=”select” options=”– Välj färg –,Välj färg,SBI a – Blå,SBI n – Brun,SBI – b Choklad,SBI c – Lila,SBI d – Röd,SBI e – Creme,SBI n21 – Bruntabby,SBI f – Brunsköldpadd,SBI f21 – Brunsköldpaddtabby,SBI ns – Brunsmoke,SBI ns21 – Brunsilvertabby,SBI fs – Brunsköldpaddsmoke,SBI fs21 – Brunsköldpaddsilvertabby,SBI a21 – Blåtabby,SBI g – Blåsköldpadd,SBI g21 – Blåsköldpaddtabby,SBI as – Blåsmoke,SBI as21 – Blåsilvertabby,SBI gs – Blåsköldpaddsmoke,SBI gs21 – Blåsköldpaddsilvertabby,SBI am – Caramel baserad på blå (Indigo),SBI b21 – Chokladtabby,SBI h – Chokladsköldpadd,SBI h21 – Chokladsköldpaddtabby,SBI bs – Chokladsmoke,SBI bs21 – Chokladsilvertabby,SBI hs – Chokladsköldpaddssmoke,SBI hs21 – Chokladsköldpaddsilvertabby,SBI c21 – Lilatabby,SBI j – Lilasköldpadd,SBI j21 – Lilasköldpaddtabby,SBI cs – Lilasmoke,SBI cs21 – Lilasilvertabby,SBI js – Lilasköldpaddsmoke,SBI js21 – Lilasköldpaddsilvertabby,SBI cm – Caramel baserad på lila (Taupe),SBI d21 – Rödtabby,SBI ds – Rödsmoke,SBI ds21 – Rödsilvertabby,SBI e21 – Cremetabby,SBI es – Cremesmoke,SBI es21 – Cremesilvertabby,SBI em – Apricot,SBI o – Cinnamon” required=”1″ /][contact-field label=”Ägare (för- och efternamn)” type=”text” required=”1″ /][contact-field label=”E-post” type=”email” required=”1″ /][contact-field label=”RESULTAT NR 1 – ort och datum” type=”text” required=”1″ /][contact-field label=”RESULTAT NR 1 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” required=”1″ /][contact-field label=”RESULTAT NR 2 – ort och datum” type=”text” required=”1″ /][contact-field label=”RESULTAT NR 2 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” required=”1″ /][contact-field label=”RESULTAT NR 3 – ort och datum” type=”text” required=”1″ /][contact-field label=”RESULTAT NR 3 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” required=”1″ /][contact-field label=”RESULTAT NR 4 – ort och datum” type=”text” /][contact-field label=”RESULTAT NR 4 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” /][contact-field label=”RESULTAT NR 5 – ort och datum” type=”text” /][contact-field label=”RESULTAT NR 5 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” /][contact-field label=”RESULTAT NR 6 – ort och datum” type=”text” /][contact-field label=”RESULTAT NR 6 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” /][contact-field label=”RESULTAT NR 7 – ort och datum” type=”text” /][contact-field label=”RESULTAT NR 7 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” /][contact-field label=”RESULTAT NR 8 – ort och datum” type=”text” /][contact-field label=”RESULTAT NR 8 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” /][contact-field label=”RESULTAT NR 9 – ort och datum” type=”text” /][contact-field label=”RESULTAT NR 9 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” /][contact-field label=”RESULTAT NR 10 – ort och datum” type=”text” /][contact-field label=”RESULTAT NR 10 – poäng” type=”select” options=”– Välj poäng –,BIS = 150 p,Bäst i Ras = 75 p,NOM = 70 p,BIV = 60 p,Klassvinnare = 50 p,Klassvinnare senior = 80 p,Klassvinnare veteran = 80 p” /][contact-field label=”Övrigt” type=”textarea” /][/contact-form]

När jag klickar på skicka medger jag att Birmasällskapet får publicera resultaten på internet och i Birma Aktuellt.