Årsmöte

Enligt våra stadgar står det att vårt årsmöte ska avhållas före februari månads utgång.

Vidare står det att medlemmarna har rätt att lämna förslag (= motioner) på förändringar för klubben, SVERAK eller FIFe och de ska ha skickats till klubbens sekreterare senast den 1 november.

Kallelsen ska enligt stadgarna vara medlemmarna tillhanda 14 dagar innan årsmötet, detta sker genom utskick via epost, där ska framgå tid och plats samt förslag till dagordning.

Alla som är medlemmar (huvudmedlemmar och familjemedlemmar) har rösträtt på årsmötet.

Frågor om årsmötet? Kontakta Camilla Boije, camilla.boije@nerk.se

Anmälningsformulär till årsmötet

Anmälan är stängd.

Plats för årsmötet 2022-02-26

Digitalt eller fysiskt (Scandic Grand, Örebro), föranmälan krävs.

Årsmöteshandlingar 2022

Årsmöteshandlingar som ska behandlas på årsmötet den 26 februari 2022. Revisionsberättelse kommer publiceras här så snart vi får den:

Valberedningens presentation av personerna som är föreslagna till styrelsen.

Äldre årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar på årsmötet 2021      Protokoll årsmötet 2021

Årsmöteshandlingar på årsmötet 2020    Protokoll årsmötet 2020

Årsmöteshandlingar på årsmötet 2019    Protokoll årsmötet 2019

Årsmöteshandlingar på årsmöte 2018 Protokoll årsmötet 2018