Delresultat klubb

Utställningar som delresultat för Årets Klubb 2018 inom KLISA:

Ställning efter GEKs utställning i maj:

1. DÄK 46,54

2. GEK 27,72

3. NERK 27,30

4. VÄK 25,61

5. VRK 25,12

6. MSK 24,68

I ovanstående resultat ingår utställningarna till och med GEKs utställning.