Domarfördelning KM

Domarfördelning för KM 2019

Annika Berner:

EXO d 33, PER d, a 02 21 62, d33, RAG a 04 21, SBI a

NFO gr 4, gr 8, SIB gr 5

ABY n, OSH w 61, SIA b 21, SOM n

HCL hane

Lena Björkander:

PER n 01 62, f 03 22, SBI n, f, g, n 21

NFO gr 5, gr 6, RAG n 03, SIB gr 3, gr 4

BLH ns 11, b 02 62, o 02 62, b 03, BSH c, g

HCL hona, HCS hane

Helene Lis:

MCO gr 3, gr 4, gr 6, gr 8, SIB gr 6, gr 7

BEN n 22 32, ns 24 33, BLH n 21 33, BSH n, o, a 24, b 24, n 02 62, KBL gr 4, OCI as 24

CRX gr 1, gr 8, DRX gr 2, OSH b, SOM o

HCS hona