Diplomerad uppfödare

SVERAKs diplomerade uppfödare har genomfört ett kunskapstest med godkänt resultat som innebär att uppfödare ska kunna SVERAKs regler och jordbruksverkets föreskrifter. Diplomering har kunde genomföras fram till årskiftet 2021/2022. Här kan du läsa allt om SVERAKs uppfödardiplomering.

Den som har blivit diplomerad har rätt att använda sig av denna logotyp i sin marknadsföring.

Om du anser att en uppfödare gör något som är fel enligt lagen/föreskrifter eller bryter mot SVERAKs regler, ska du kontakta uppfödaren klubb, kontakta då vår sekreterare.

Från 1 januari 2022 kommer SVERAK ändra bevisad kunskapsnivå vilket innebär att en uppfödare inom SVERAK kan vara

  1. Uppfödare med stamnamn.
  2. diplomerad uppfödare som har diplomerat sig (innan 2022).
  3. certifierad uppfödare (några av kraven: godkänd uppfödarutbildning, uppfödare i 5 år och haft minst 5 kullar, samt några tre valbara kriterier exempel på detta är: förtroendeuppdrag inom SVERAK, ställt ut en katt som fått minst titeln IC/IP mm mm)
  4. auktoriserad uppfödare (förutom ovanstående krav, påbyggnadsutbildning för uppfödare, uppfödare i minst 10 år, och haft minst 20 kullar samt 10 valbara kriterier (exempel enligt ovan och andra exempel är: importerat/exporterat katt, egen och annans uppfödd katt som fått titeln GIC/GIP, internationell domare/elev mm mm)