Kallelse NERKs årsmöte 2022

Årsmöteshandlingar (lösenord krävs och det finns kallelsen som ut med e-post 210111, nytt lösenord kommer att bifogas med kallelse i februari 2022). Ni som inte har e-post kommer få kallelsen på SMS.

Kallelse 2022
Kallelse kommer att skickas via e-post till medlemmarna (innehållande lösenord för åtkomst till årsmöteshandlingarna) samt publicerats i Kattögat nr 4, på hemsidan och på Facebook.

Datum och tid: 

Plats: 

Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till klubbens sekreterare senast 1 november året innan aktuellt årsmöte. Kontaktuppgifter hittar du här.


Bra länkar:

Styrelsen

Valberedningen

Stadgar

Bli medlem