Valberedning & Revisorer

Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och deras främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Har du förslag på namn är du alltid välkommen att kontakta valberedningen.

Airi Andersson (sammankallande) e-post
Jenny Alamartin e-post
Mona Simonsson e-post

Revisorer

Revisorernas väljs av årsmötet och deras främsta arbetsuppgift är att kontrollera att ekonomin följer god redovisningssed samt att styrelsen verkställer de beslut som årsmötet har fattat coh att styrelsens beslut håller sig inom stadgarna.

Denise Hennerdal (sammankallande) e-post
Birgitta Kangedal Holm e-post
Rolf Kimnäs (suppleant)