Brittiskt lång/korthår nya EMS-koder (maskad katt med tipping)

Under FIFes generalförsamling 2022 fattade man beslut om att maskade Brittiskt lång/korthår får nya möjligheter att kombinera EMS-koder. Detta har betydelse vid bedömning på kattutställningar och när man stambokför kattungar.

Ändringarna gäller från och med 1 januari 2023.

EMS-koden 11 (tippning) kan nu användas i kombination med koden för maskat/colourpoint (33). Det innebär i praktiken att man gör skillnad på “vanligt” agoutimönster (21) och vidbandsanlagets agoutimönster.

Katten måste alltså ha vidbandsanlag samt ha färgkoden golden (-y) eller silver (-s) för att man ska kunna använda koden 11.

Foto: British Longhair Silver Shaded Point Kitten – Belle Ayr Cattery av Kristinamac, Wikimedia Commons (CC BY 4.0).