cute, cats, kittens

Uppfödning & avel

Håller du på med eller är intresserad av avel och uppfödning är du på rätt ställe. Här hittar du information om hur du ansöker om stamnamn i SVERAK, information från vår avelssekreterare och nyttiga länkar till regler och lagar.

Som uppfödare i SVERAK förbinder du dig att hålla dig informerad och uppdaterad om förbundets regelverk och landets lagstiftning som berör uppfödning och djurhållning.

Lite längre ned på sidan hittar du information om hur du ansöker om stamnamn i SVERAK.

Nytt inom Avel och Uppfödning

Se tidigare uppdateringar

SVERAK INFORMERAR

Generell dispens för tidigare flytt av kattunge från uppfödare.

Från den 1 september 2023 har SVERAK lämnat en generell dispens som ger möjlighet för den som behöver leverera en kattunge tidigare än gällande 14 veckor (dock tidigast från 12 veckors ålder). Om du behöver använda dispensen, måste du ladda ner den nya uppdaterade besiktningsblanketten som finns på SVERAKs sida
https://www.sverak.se/for-medlemmar/blanketter/veterinar

På blanketten finns en text där din veterinär måste intyga följande. ”Kattungen är väl utvecklad för sin ålder och bedöms kunna flytta till nytt hem före 14 veckors ålder enligt Jordbruksverkets regler (från 12 veckors ålder)”.
Du som uppfödare måste spara en kopia av intyget för att kunna uppvisa vid ev. kontroll.


Vår avelssekreterare

Barbro är klubbens avelssekreterare och hon svarar på frågor som rör stambokföring. Våra medlemmar stambokför kullar själva online via minakatter.sverak.se, men du som behöver skicka in via blankett gör det till Barbro.

Barbro svarar även på allmänna frågor om att ha katt, uppfödning, avel, stadgar, regler, import, export, resa med katt mm.

Barbro Åberg
Säby Nyckelbacken 241
732 94 Arboga
070-664 11 44

barbro.aberg@nerk.se


short-fur white cat

Stamnamnsansökan i SVERAK (FIFe)

Ansök om stamnamn

Från och med 1 januari 2022 behöver den som ansöker om stamnamn ha genomfört ett godkänt kunskapstest innan en ansökan kan beviljas (mer info nedan). Du kommer att få länk till kunskapstestet efter att din ansökan är komplett.

Du kan endast registrera ett stamnamn, detta kan du ej byta ut i framtiden. Så tänk igenom dina val noga. För att slippa processen med att dina föreslagna namn blir underkända p.g.a att de är för lika existerande stamnamn rekommenderas att du kollar på de namn som redan finns registrerade. Läs även igenom reglerna för stamnamn,


Så här ansöker du om stamnamn

 1. I första hand vill vi att du mailar ansökan via e-post till NERKs sekreterare. Du kan även skicka ansökan per post, men det tar längre tid med tanke på postgången.
 2. Skriv ut blanketten
 3. Skriv under
 4. Fota / scanna blanketten och kvitton på stamnamnsavgiften (se aktuell avgift via sverak.se)
 5. Sänd blankett och kvitto till NERKs sekreterare
 6. Sekreteraren verifierar medlemskap i NERK och skickar in ansökan till SVERAKs kansli.

Kunskapstestet innan stamnamnsansökan beviljas

När du sänt in ansökan om stamnamn samt kvitto på inbetald avgift kommer du att få en länk till kunskapstestet.

Kunskapstestet handlar om SVERAKs stadgar och regler, samt annan väsentlig kunskap som kattuppfödare måste känna till. Testet utförs online, först när du nått ett godkänt resultat kan stamnamnsansökan beviljas.

Läs mer via sverak.se.

short-fur white cat

Vanliga frågor (FAQ) om stambokföring av kull

Hur stambokför jag ny kull som medlem i NERK?

All detaljerad information om hur du stambokför en kattkull hittar du på kattförbundet SVERAKs sida. Sidan uppdateras kontinuerligt med information, så läs noggrant igenom all information innan du sänder din kullregistrering. 

Vi rekommenderar att ni i första hand använder er av e-tjänsten ”stambokföring av ny kull” (guide via sverak.se) som finns i MinaKatter. OM ni av något skäl inte har möjligheten till det kan ni maila eller posta ansökan. Det räcker med ett exemplar av varje blankett. Om du mejlar vill vi att du sänder allt i samma mejl, så avvakta att mejla innan du har din ansökan helt komplett.


När ansökan kommer till klubben kontrolleras …

 • att blanketten är korrekt ifylld – Tänk på att alltid använda senaste versionen av blanketten och spara en egen kopia
 • att alla nödvändiga dokument är med och att kvittot är korrekt

Därefter skickas ansökan vidare till SVERAK för införande i stamboken och utskrift av stamtavlor.

Som klubb kan vi inte alltid kontrollera vem som står som huvudägare till en katt, så det är viktigt att du själv har kontroll på detta. Är fel ägare registrerad kommer ansökan i retur. Det är alltid huvudägaren som ska skriva under ansökan, både på hon- och hankatten.

Ansökan ska innehålla detta:

 1. Stambokföring av ny kull (blankett 1001 stambokföring av kattkull)
  • Blanketten hittar du på som inloggad via minakatter.sverak.se under fliken ”Blanketter”.
  • Tänk på att alltid använda senaste versionen av blanketten och spara en egen kopia.
 2. Kvitto på inbetald stamtavleavgift
  • Avgiften betalas till SVERAK. Läs mer om kvitto längre ned.
 3. Intyg som krävs för stambokföring
  • Innan en katt används i avel måste den vara godkänd för avel. Som ägare kan du ladda upp kattens intyg och få dem godkända i förväg, detta gör man som inloggad på minakatter.sverak.se. Du bockar sedan i på ansökan att de är uppladdade online.
   • Avelsintyg
    • Navelbråck (NUA) – honkatter och hankatter (alla raser)
    • Testikelstatus (NORM-TEST) – hankatter (alla raser)
    • Hörselintyg (HUA) – gäller för helvita katter (EMS-kod w)
    • Vissa raser har hälsoprogram som även de kan kräva intyg innan stambokföring (mer info via sverak.se)
  • Om detta inte är gjort i förväg måste de bifogas ansökan när katten ska användas första gången i avel.

Hur stambokför jag kull om jag ej kan använda minakatter.sverak.se?

Vi rekommenderar att ni i första hand använder er av e-tjänsten ”stambokföring av ny kull” (guide via sverak.se) som finns i MinaKatter. OM ni av något skäl inte har möjligheten till det kan ni maila eller posta ansökan till avelssekreteraren.

Ansökan ska innehålla detta:

 • Underskriven ansökan (Stambokför kull, blankett nr 1001), kvitto och nödvändiga intyg måste bifogas som separata filer i mailet (ej vara inklistrade i mailet). Alla filer bör skickas i ett och samma mail.
 • Det ska vara en fil per intyg, en fil med ansökan om stambokföring av kull . Det räcker med ett exemplar av varje dokument.
 • Alla underlag ska vara av välupplöst kvalitet så att de enkelt går att läsa, oavsett om de sänds via vanlig post eller digitalt!

Var hittar jag som uppfödare uppdaterad information från SVERAK?

Det är viktig att hålla sig uppdaterad, det finns otroligt mycket information att läsa på förbundets hemsida för dig som är uppfödare.

Håll dig uppdaterad genom att läsa på www.sverak.se/uppfodning/

Vem kan stambokföra ny kull i SVERAK?

Som huvudmedlem (eller familjemedlem till huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb får du stambokföra en (1) kull utan stamnamn. Därefter måste du ansöka om stamnamn. Det är ett prefix som hamnar före kattungarnas namn. Nya svenska stamnamn i SVERAK har landsprefixet SE* framför namnet.

Du får endast stambokföra kattungar efter en raskatt med stamtavla registrerad i SVERAK och du måste själv vara huvudägare till honkatten (syns i MinaKatter). Hela kullen måste alltid stambokföras samtidigt.

Vad gäller för honkatten och hankatten vid avel?

Uppfödaren ska vara ägare av honkatten i SVERAKs stambok (syns i MinaKatter). Ska du använda din eller annan SVERAK-medlems hankatt i avel, måste även den vara stambokförd i SVERAK. En hankattsägare behöver inte vara medlem av någon klubb/förbund, men det är ditt ansvar som honkattsägare, och därmed uppfödare, att kontrollera att hankatten du ska använda är godkänd för registrering i stamboken.

Avelsintyg kan laddas upp via MinaKatter (guide via sverak.se). Du kan även kontrollera ifall avelsintyg redan är insända till SVERAK genom att titta på katten i SVERAKs öppna stambok.

I den öppna stamboken kan du se ifall nödvändiga avelsintyg redan finns uppladdade för katten

Finns kattens intyg redan hos SVERAK dyker det upp en grön symbol, ”A”, bakom kattens namn i stamboken. Läs mer om hälsointyg och avelsintyg via sverak.se.

Kvitton till stambokföringsansökan, vad ska jag tänka på?

OBS! Detta gäller INTE om du stambokför kull via minakatter.sverak.se. Då ska du betala avgiften via MinaKatter.

Kvittot ska vara utskrivet efter betalning skett, vilket innebär att om du inte betalt via Swish eller någon annan form av direktbetalning, måste du logga in på din bank och skriva ut kvittot efter pengarna är dragna.

Var hittar jag kvittot i min bank?
Vanligast är att du hittar ditt kvitto på historiska betalningar och därifrån kan man skriva ut det. Det fungerar även bra att ta en skärmdump om du har bra kameraupplösning på din telefon. På de flesta datorer kan du använda ett skärmklippverktyg. Det kan klippa ut delar eller allt du ser på skärmen och spara som en bild som du sen bifogar ansökan.

Vad händer ifall stamtavlorna inte levereras i tid för kattungarnas försäljning? (Under registrering)

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan, du får inte leverera/sälja dina kattungar utan deras stamtavla.

Skulle stamtavlorna av någon anledning vara försenade från SVERAK, kan klubbens avelssekreterare skriva ut ett intyg att kattungarna är ”under registrering”. Observera att detta intyg kan endast skrivas ut om anmälan är godkänd av klubben och vidaresänd till SVERAK, den får inte skrivas ut i väntan på intyg eller annat som gör att stambokföringen inte är godkänd.

Kan jag annonsera kull, avelshane eller vuxen katt någonstans? (Köpakatt.se)

SVERAK har ett annonstorg där man som medlem i NERK (och andra SVERAK-anslutna klubbar) kostnadsfritt kan annonsera ut sin kull till salu. Här kan man även annonsera ut om man har en avelshane att låna ut i avel.

Till Köpakatt.se
Guide: Annonsera via MinaKatter

Hur ändrar jag ägare på katt jag sålt? (Ägarändring)

Du måste alltid ägarändra de katter du säljer/överlåter, detta gäller inte bara kattungar, utan även äldre katter. En ägarändring bör självklart ske direkt men dock senast 30 dagar efter överlåtelsen.

En ägarändring görs enkelt online på minakatter.sverak.se om köparen har svenskt personnummer och ni båda har mobilt BankID. Alternativet att ägarändra via blankett finns också. Ladda ner blanketten och skicka in till SVERAK.

OBS! Från och med 2023 kostar det 100 SEK per ägarändring via blankett, om båda parter har svenskt personnummer. Det är fortsatt avgiftsfritt för ägarändring online, samt via blankett om en eller båda parter saknar svenskt personnummer

Läs mer om ägarändring i SVERAKs stambok.

OBS! Ägarändring i SVERAKs stambok ska ej förväxlas med Jordbruksverkets register för ägare av katt. Alla kattägare måste registrera katter äldre än 4 månader i deras register. Undantag gäller för katter födda 2008 eller tidigare. Läs mer via jordbruksverket.se.

Vad är MinaKatter?

Detta är din personliga sida hos SVERAK, både som medlem, uppfödare och ägare av SVERAK-uppfödd katt. Här ser du och kan ändra vissa kontaktuppgifter och uppgifter om dina katter. Du kan lägga upp foto på din katt, lägga in ID-numret, ladda upp intyg för avel och hälsa, ägarändra, markera ifall katten kommit bort, anmäla till kattutställning och en del annat. Inloggning sker med BankID och uppgifterna hämtas från SVERAKs centrala databas. 

Logga in via minakatter.sverak.se

Vad är FindUs, SVERAKs öppna stambok? (stambok.sverak.se)

Här hittar du alla katter registrerade i SVERAKs stambok. Du kan söka efter katter på flera olika sätt. Du kan se katternas stamtavla med all information och likaså tidigare avkommor, hälsoresultat, göra provparningar mellan olika individer och mycket mer.

Du kan även klicka dig vidare till ID-registret där alla SVERAK-uppfödda katter listas automatiskt.

Besök stambok.sverak.se

Jag har en fråga som jag inte hittar svaret på här. Hur gör jag då?

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till klubbens avelssekreterare. Maila gärna dina frågor, då det är bra att få frågor och svar i text, vilket ger mindre risk för missförstånd.

Självklart kan du ringa om du vill, gärna då vardagar efter kl 19 eller på helgen.

Lista med NERK-kattuppfödare

Rekommenderade länkar

Kattförbundets regler

Köpa raskatt

 • Köpakatt.se – För dig som vill köpa raskatt med stamtavla i SVERAK

Hälsa & DNA-test

Övrigt