Dispens gällande IC/IP-titlar för SVERAK & NRR

SVERAK och NRR har sökt och fått dispens av FIFe ang utställningsregler för 4.3 gällande titeln Internationell Champion/Internationell Premier.

Texten kopierad och något justerad från sverak.se

Det innebär att fram till och med 31/12 2023 kan svenska och norska katter få tävla i klass 7 och 8 utan att behöva åka utomlands för att få cert.

Man kan alltså få ta titeln Internationell Champion/Internationell Premier genom att få 5 st CACIB/CAPIB, av tre olika domare i ett enda land istället som för nu behöva tävla i två länder. Minst ett av certen måste vara taget efter 2023-01-22 då dispensen började gälla.

För titlarna Grand Internationell Champion/Premier (klass 5 & 6) gäller våra normala regler dvs:

  • 6 CAGCIB/CAGPIB i 3 olika länder av 3 olika domare

ELLER

  • 8 CAGCIB/CAGPIB i 2 olika länder av 4 olika domare

För titlarna Supreme Champion/Premier (klass 3 & 4) gäller

  • 9 CACS/CAPS i 3 olika länder för 3 olika domare

ELLER

  • 11 CACS/CAPS i 2 olika länder för 6 olika domare