brown tabby kitten on white textile

Kattrasen Europé utsedd till svensk nationalras

I samband med kattförbundet SVERAKs årsmöte i Örebro den 19 mars 2022 där 31 kattklubbar från hela Sverige var representerade, valde man att utnämna rasen Europé (EUR) till en svensk nationalras.

Europé är en livfull, anpassningsbar, godmodig och klok ras. Den är vår urgamla, inhemska korthårskatt och direkt ättling till den första tamkatten. Notera att en Europé inte är en huskatt – utan är en raskatt med dokumenterad bakgrund och utan inblandning av andra raser.

EMS-kod för rasenEUR
Engelskt namnEuropean
Rasstandard upprättad1949/1981

Europé har varit en godkänd ras sedan bildandet av den första kattklubben 1946

Från början hade Europé och Brittiskt korthår en gemensam standard. Efter en del diskussioner beslutade FIFes generalförsamling 1981 att Europeiskt korthår och Brittiskt korthår skulle dömas var för sig. Brittiskt korthår blev då en egen ras. Fram till dess registrerades blå Europé som British blue (och ibland som Chartreux) – dessa katter är numera registrerade som Brittiskt korthår (blå) i SVERAKs stambok.

Historia och ursprung

Från början hade den rasnamnet svensk huskatt, men döptes senare om till Europeiskt korthår och heter numera enbart Europé. Det är inte helt klarlagt om Européns satta typ och tätare päls beror på anpassning till det kallare klimatet i Europa eller på någon inblandning av europeisk vildkatt innan den nådde våra breddgrader.

Under 1400 år var den troligen den enda rasen i Europa – här i Sverige fanns den redan på 400-talet. Den renrasiga Europén är idag nästan är utdöd i flertalet länder, och det är bara i Finland och Sverige som den förekommer i större antal. Den har avlats och ställts ut i Sverige sedan 1940-talet. Separeringen av Europé och Brittiskt korthår var en lång och omdiskuterad process som trädde i kraft under slutet av 1982 och gällde fram till 1985.

Källa: SVERAK / Kattraser / Europé (läst 2023-03-29)