orange tabby cat on black textile

Leverans av kattungar från 14 veckors ålder

Under FIFes generalförsamling 2022 beslutade man om att höja leveransåldern från 12 veckors ålder till 14 veckors ålder för kattungar. Kattungarna får inte skiljas från modern eller syskonen innan dess.

Ändringen gäller från och med 1 januari 2023. SVERAK har gått ut med ett förtydligande om att uppfödare fortfarande bör vaccinera kattungarna vid ca 8 veckors ålder respektive ca 12 veckors ålder, för att följa SVAs rekommendationer gällande vaccination av katt. Man påminner också om att kattungens besiktningsintyg från veterinär inte får vara äldre än 7 dagar vid flytt.